Team

Het team van Montessorischool De Flierefluiter bestaat uit:

►Directeur: verantwoordelijk voor de algemene leiding van de school. Zij is verantwoordelijk voor het onderwijskundig-, personeels- en financieelbeleid.
►Interne begeleider (ib’er): verantwoordelijk voor de ”zorg op maat” voor alle kinderen. Lees hier meer over de ib’er.
►Managementassistent: ondersteunt de directie met diverse taken .
►De leerkrachten: begeleidt alleen of samen met de duo-partner de klas die bestaat uit verschillende jaargroepen.
►Bouwcoördinator: coördineert en bewaakt de ontwikkelingen binnen één bouw (onder-,midden- of bovenbouw).
►ICT coördinator: coördineert de ICT-lessen. Lees hier meer over de ICT-lessen
►Vakleerkracht bewegingsonderwijs: verzorgt de gymlessen van groep 3 t/m 8 en coördineert deelname aan buitenschoolse sportactiviteiten.