Medezegenschapsraad

De Medezeggenschapsraad

Een school heeft een bestuur, maar er is in de schoolorganisatie ook een medezeggenschapsraad (MR). In de MR komen ouders en leerkrachten samen om mee te beslissen over de gang van zaken op school. Ouders en leerkrachten krijgen hier inzicht in de bestuurlijke gang van zaken op school. De MR praat mee over beslissingen van de school.

Naast dat de MR meepraat, is de school ook verplicht om instemming of advies te vragen voordat er een besluit genomen kan worden. Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht. De MR kan hiermee zelf voorstellen doen, bijvoorbeeld voor verbetering of verandering in de school.

De MR speelt een belangrijke rol in het schoolbeleid, ze bevordert openheid en onderling overleg, ze waakt tegen discriminatie en voor gelijke behandeling en houdt contact met de achterban van ouders en personeel.


Tandem en Flierefluiter samen

Jenaplanschool de Tandem en Montessorischool de Flierefluiter hebben samen een bestuur en daarom ook samen een MR. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten van elke school.

Teamgeleding: Marjolein Haanstra, Ellen van der Bij, Liesbeth Helsdingen en Sylvia Pesch

Oudergeleding: Jan van Assema, Yildiz Jonkers, Sonja Evers-Bosch en Adinda Boven.

 

e-mailadres: MR@montessori-deflierefluiter.nl

 

Voor meer informatie over, onder andere, de medezeggenschapsraad kunt u bijvoorbeeld terecht op: www.oudersonderwijs.nl


Vergaderdata

Maandag van 19:30 uur tot 21:30 uur.
Voorlopig wordt er vergaderd via Zoom.

14 december 2020

18 januari 2021

5 april 2021

10 mei 2021

8 juli 2021


De leden van de MR 2020/2021 stellen zich aan u voor:

Marjolein Haanstra

Mijn naam is Marjolein Haanstra, ik ben getrouwd met Diederic en wij hebben samen 3 kinderen. Wij wonen in Hoorn. Ik houd erg van lezen en fotograferen en ik maak ook graag een lange wandeling in het bos of op het strand. Vanaf 2002 werk ik op de Tandem en de laatste jaren geef ik met veel plezier les aan groep 5/6. Maandag en dinsdag zijn mijn vaste werkdagen en ben ik te vinden bij de Wallaby’s. Ik zit in de M.R. omdat ik het leuk vind om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van school en om mee te kunnen denken over de toekomst. Het is interessant om met z’n allen de belangen van school, personeel en ouders zo goed mogelijk te behartigen.


Ellen van der Bij

Mijn naam is Ellen van der Bij en ik vertegenwoordig het team van de Tandem in de Medezeggenschapsraad. Op de Tandem ben ik groepsleerkracht van de Dingo’s (7-8) en daarnaast ben ik ook bovenbouwcoördinator. Schoolse- en bovenschoolse zaken vind ik erg interessant en ik wil graag samen met de ouders nadenken over het beleid van de school. 


Liesbeth Helsdingen

Graag wil ik me even voorstellen. Liesbeth Helsdingen leerkracht bij de kleuters op montessorischool de Flierefluiter. Mijn specialisatie is het jonge kind. Ik merk dagelijks dat dit voor mij de juiste keuze is geweest want ik sta met heel veel plezier voor de klas. Ook het werken op een kleine school vind ik erg fijn. Eigenlijk ken ik alle kinderen en maak regelmatig een praatje met leerlingen uit midden-of bovenbouw. Leuk om te zien hoe ze zich ontwikkelen! Door aan de MR deel te nemen hebben we contact met ouders, leerkrachten, bestuur en directie. Dat is een kort lijntje en dat is fijn. Samen met Cees heb ik zelf twee kinderen die ook op de Flierefluiter hebben gezeten en daar met plezier op terugkijken. 


Sylvia Pesch

Mijn naam is Sylvia Pesch, ik ben getrouwd met Daan en samen hebben wij twee kinderen. Ik ben sinds 2016 de gymleerkracht op de Flierefluiter en sinds eind 2018 ook op de Tandem. Ik vind het erg leuk om werkzaam te zijn op beide scholen en hopelijk kan ik door mijn deelname aan de MR ook op een andere manier een positieve bijdrage leveren op beide scholen. 


Jan van Assema

Mijn naam is Jan van Assema, vader van Melanie (Kolibries) en Stijn (Kakatoes). In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Teamleider bij Staatsbosbeheer van Boswachters in het zuidelijk deel van NoordHolland. Daarnaast volg ik een deeltijd Bachelor in de Bedrijfskunde en ben ik bestuurslid bij MAK Blokweer. Sinds vorig schooljaar ben ik lid van de MR namens de oudergeleding op de Flierefluiter. Als MR-lid wil ik een positieve bijdrage leveren aan een prettig leerklimaat en de ontwikkeling van de kinderen op de Tandem en de Flierefluiter. Terugkijkend op de eerste paar maanden, die met name op de Flierefluiter hectisch startte, ben ik blij om te constateren dat zowel de personeels- als ouder geleding, maar ook bestuur directie en MR elkaar goed weten te vinden. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, spreek mij dan aan of stuur een e-mail aan de MR.


Yildiz Jonkers

Ik ben Yildiz Jonkers, moeder van Milla en Fiene. Milla zit in groep 6 en Fiene in groep 3 op de Tandem. Daarnaast heb ik een bedrijf in communicatieadvies en crisiscommunicatie. Omdat ik het leuk vind om mee te praten over het beleid op de school van mijn kinderen, heb ik me in 2018 verkiesbaar gesteld voor de MR. Sinds het begin van het schooljaar 2018/2019 zit ik in de MR, eerst als voorzitter nu als lid.


Sonja Bosch-Evers

Ik ben Sonja Bosch-Evers, moeder van Jurgen (Haviken, groep 6) en Rogier (Flamingo’s, groep 2). Ik hou van wandelen, edelsmeden, schrijven en ben graag op pad met mijn mannen in het kader van ‘Pluk de dag!’ Daarnaast heb ik mijn eigen praktijk voor oefentherapie Cesar en slaapoefentherapie in Amsterdam en online. Op de Flierefluiter ben ik actief voor de biebcommissie en als klassenmoeder bij de Flamingo’s dit jaar (2020-2021). Ik zet mij graag in voor onze school en vind het belangrijk om alle kinderen en leerkrachten op school te kennen.
Voor wat betreft de MR vind ik het belangrijk dat iedereen (kinderen, ouders en team) zich veilig voelt en met plezier naar school gaat. En dat we samen zorgen voor een fijn leerklimaat: “It takes a village to raise a child.” Ik kom graag in contact met ouders met goede ideeën, dus laat je horen als je denk dat iets anders/beter kan!


Adinda Boven

Mijn naam is Adinda Boven. Ik ben de moeder van Dinairo (Wallaby’s, groep 6), ik ben 44 jaar en ik werk als incassomedewerker/jurist bij een incassobureau én bij een deurwaarderskantoor in Hoorn. Als moeder heb ik al verschillende klussen gedaan voor De Tandem zoals het helpen bij de luizencontrole en het beheer van de schoolbibliotheek. Ik vind het fijn dat ik nu als lid van de medezeggenschapsraad ook op bestuurlijk niveau kan bijdragen aan het reilen en zeilen op De Tandem. Daarbij zijn communicatie en de ontwikkeling van de school voor mij zeer belangrijke punten.