Medezegenschapsraad

De Medezeggenschapsraad

Een school heeft een bestuur, maar er is in de schoolorganisatie ook een medezeggenschapsraad (MR). In de MR komen ouders en leerkrachten samen om mee te beslissen over de gang van zaken op school. Ouders en leerkrachten krijgen hier inzicht in de bestuurlijke gang van zaken op school. De MR praat mee over beslissingen van de school.

Naast dat de MR meepraat, is de school ook verplicht om instemming of advies te vragen voordat er een besluit genomen kan worden. Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht. De MR kan hiermee zelf voorstellen doen, bijvoorbeeld voor verbetering of verandering in de school.

De MR speelt een belangrijke rol in het schoolbeleid, ze bevordert openheid en onderling overleg, ze waakt tegen discriminatie en voor gelijke behandeling en houdt contact met de achterban van ouders en personeel.


Tandem en Flierefluiter samen

Jenaplanschool de Tandem en Montessorischool de Flierefluiter hebben samen een bestuur en daarom ook samen een MR. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten van elke school.

 

Teamgeleding: Marjolein Haanstra, Ellen van der Bij, Saskia Roukema en Sylvia Pesch

Oudergeleding: Sonja Bosch-Evers, Linda Koekkoek, Peter van Walsum en Selma Zaghow

 

 

e-mailadres: mrstaboh@gmail.com

 

Voor meer informatie over, onder andere, de medezeggenschapsraad kunt u bijvoorbeeld terecht op: www.oudersonderwijs.nl

MR-vergadering en bespreekpunten 2021-2022:
De MR-vergaderdata zijn op de laatste maandag van de maand.

30 Augustus 2021
27 September 2021
27 Oktober 2021
29 November 2021
20 December 2021
31 Januari 2022
28 Februari 2022
28 Maart 2022
20 April 2022
30 Mei 2022

27 Juni 2022
• inventarisatie informatie en scholingsbehoefte
• activiteitenplan MR komend schooljaar
• vaststellen schoolgids
• jaarverslag inclusief jaarrekening
• evaluatie voortgang meerjarig beleidsplan
• definitieve vaststelling taakbeleid nascholingsplan komend schooljaar
• jaarverslag MR

Notulen (om te lezen, klik op de datum)

30 augustus 2021

11 oktober 2021

29 november 2021

20 december 2021

10 januari 2022

31 januari 2022

28 februari 2022

30 mei 2022

 

Jaarverslag

2020/2021

Het jaarverslag 2021/2022 kan worden opgevraagd bij de directie.

De leden van de MR 2021/2022 stellen zich aan u voor:

Marjolein Haanstra

Mijn naam is Marjolein Haanstra, ik ben getrouwd met Diederic en wij hebben samen 3 kinderen. Wij wonen in Hoorn. Ik houd erg van lezen en fotograferen en ik maak ook graag een lange wandeling in het bos of op het strand. Vanaf 2002 werk ik op de Tandem en de laatste jaren geef ik met veel plezier les aan groep 5/6. Maandag en dinsdag zijn mijn vaste werkdagen en ben ik te vinden bij de Wallaby’s. Ik zit in de M.R. omdat ik het leuk vind om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van school en om mee te kunnen denken over de toekomst. Het is interessant om met z’n allen de belangen van school, personeel en ouders zo goed mogelijk te behartigen.


Ellen van der Bij

Mijn naam is Ellen van der Bij en ik vertegenwoordig het team van de Tandem in de Medezeggenschapsraad. Op de Tandem ben ik groepsleerkracht van de Dingo’s (7-8) en daarnaast ben ik ook bovenbouwcoördinator. Schoolse- en bovenschoolse zaken vind ik erg interessant en ik wil graag samen met de ouders nadenken over het beleid van de school. 


Saskia Roukema

Ik wil mij graag voorstellen; Ik ben Saskia Roukema, leerkracht van de bovenbouw op Montessorischool “De Flierefluiter”. Op de donderdag verzorg ik “de buiten de klas dag voor mijn collega’s”. Op deze dag kunnen de leerkrachten buiten de klas administratief werk of voorbereidend werk voor de klas doen terwijl ik de dag draai met de klas. Voor mij een mooie en leuke afwisseling, maar zo leer ik ook alle kinderen van onze school kennen en zie ik de doorgaande Montessori lijn bij ons op school. Door nu ook in de MR aanwezig te zijn hoop ik het contact tussen ouders, leerkrachten, directie en het bestuur te versterken. Voordat ik op De Flierefluiter kwam werken heb ik bijna 10 jaar in het buitenland (Hong-Kong, Singapore en London) gewoond samen met mijn man en twee dochters. Ik ben sinds oktober 2016 werkzaam op de Flierefluiter.


Sylvia Pesch

Mijn naam is Sylvia Pesch, ik ben getrouwd met Daan en samen hebben wij twee kinderen. Ik ben sinds 2016 de gymleerkracht op de Flierefluiter en sinds eind 2018 ook op de Tandem. Ik vind het erg leuk om werkzaam te zijn op beide scholen en hopelijk kan ik door mijn deelname aan de MR ook op een andere manier een positieve bijdrage leveren op beide scholen. 

Sonja Bosch-Evers

Ik ben Sonja Bosch-Evers, moeder van Jurgen (Kakatoes) en Rogier (Kolibries). Ik hou van wandelen, edelsmeden, schrijven en ben graag op pad met mijn mannen in het kader van ‘Pluk de dag!’ Daarnaast heb ik mijn eigen praktijk voor oefentherapie Cesar en slaapoefentherapie in Amsterdam en Hoorn. Op de Flierefluiter ben ik ook actief voor de biebcommissie. Ik zet mij graag in voor onze school en vind het belangrijk om alle kinderen en leerkrachten op school te kennen.
Voor wat betreft de MR vind ik het belangrijk dat iedereen (kinderen, ouders en team) zich veilig voelt en met plezier naar school gaat. En dat we samen zorgen voor een fijn leerklimaat: “It takes a village to raise a child.” Ik kom graag in contact met ouders met goede ideeën, dus laat je horen als je denk dat iets anders/beter kan!

 

Linda Koekkoek

Sinds kort ben ik, Linda Koekkoek, lid van de medezeggenschapsraad (MR). Ik ben moeder van twee dochters, Emma en Julia. Zij hebben het allebei erg naar hun zin op de Flierefluiter. Iedereen wil een goede toekomst voor zijn of haar kinderen. Een goede basis wordt mede gelegd op de basisschool. Het is enorm belangrijk om nu te investeren in goed onderwijs en in een veilige omgeving voor kinderen waarin ze kunnen opgroeien en dat iedereen op zijn eigen niveau het beste uit zichzelf kan halen. Naast dat kinderen op school veel moeten leren brengt een kind een groot en belangrijk deel van de kindertijd op school door. De MR behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel. Binnen de medezeggenschapsraadsraad kan ik meedenken over de belangrijke punten van de school zoals plannen, beleid en personeel. Wat is het beste voor de Flierefluiter en haar leerlingen? Er liggen veel uitdagingen in het onderwijs en binnen de MR probeer ik een steentje bij te dragen aan de toekomst(plannen) van de Flierefluiter en haar leerlingen. Ik kijk er enorm naar uit om hieraan te mogen bijdragen.
Wil je iets weten over de medezeggenschapsraad of heb je ideeën of tips voor de school waarvan je denkt dat dit onderwerpen zijn waarmee de MR iets mee zou moeten doen? Schroom dan niet om mij aan te spreken op het schoolplein en om deze ideeën voor te leggen!

 

Peter van Walsem

Ik ben Peter, de vader van Celine (groep 6). Met mijn vrouw en kinderen woon ik in Hoorn. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle kinderen een fijne en leerzame tijd hebben op de basisschool. Ik wil mij graag inzetten om, namens de ouders, in de MR mee te denken en te adviseren over het beleid van de school, zodat we er samen voor zorgen dat alle kinderen en leerkrachten met plezier naar school gaan en zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen.
Ik hoor het graag als er onderwerpen leven onder ouders waar de MR wat in kan betekenen.

 

 

Selma Zaghow

Ik ben Selma, de moeder van Faris (Koala’s) en Nadim (Wombats) Zeevalking op de Tandem. Ik ben lid geworden van de MR omdat ik het interessant vind om een kijkje te nemen in wat voor beleid de school heeft en hoe de zaken worden besloten. Ik hoop daar ook een bijdrage aan te kunnen leveren. Ik werk zelf als Onderwijscoördinator op een Universiteit. Kom gerust op het schoolplein naar me toe als er dingen zijn waarvan je graag wil dat ze besproken worden in de MR.