Medezegenschapsraad

De Medezeggenschapsraad

Een school heeft een bestuur, maar er is in de schoolorganisatie ook een medezeggenschapsraad (MR). In de MR komen ouders en leerkrachten samen om mee te beslissen over de gang van zaken op school. Ouders en leerkrachten krijgen hier inzicht in de bestuurlijke gang van zaken op school. De MR praat mee over beslissingen van de school.

Naast dat de MR meepraat, is de school ook verplicht om instemming of advies te vragen voordat er een besluit genomen kan worden. Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht. De MR kan hiermee zelf voorstellen doen, bijvoorbeeld voor verbetering of verandering in de school.

De MR speelt een belangrijke rol in het schoolbeleid, ze bevordert openheid en onderling overleg, ze waakt tegen discriminatie en voor gelijke behandeling en houdt contact met de achterban van ouders en personeel.


Tandem en Flierefluiter samen

Jenaplanschool de Tandem en Montessorischool de Flierefluiter hebben samen een bestuur en daarom ook samen een MR. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten van elke school.

Teamgeleding: Marjolein Haanstra, Ellen van der Bij, Saskia Roukema en Melanie Hoogendam

Oudergeleding: Sonja Bosch-Evers, Linda Koekkoek, Nathalie Conijn en Selma Zaghow

 

e-mailadres: mrstaboh@gmail.com

Voor meer informatie over, onder andere, de medezeggenschapsraad kunt u bijvoorbeeld terecht op: www.oudersonderwijs.nl

MR-vergaderingen:

 

 

Lees HIER het Huishoudelijk Reglement van de MR.

 

Notulen (om te lezen, klik op de datum)

19 september 2023

6 november 2023

5 februari 2024

18 maart 2024

13 mei 2024

 

Jaarverslag

2020/2021

2021/2022

De leden van de MR 2021/2022 stellen zich aan u voor:

Marjolein Haanstra

Mijn naam is Marjolein Haanstra, ik ben getrouwd met Diederic en wij hebben samen 3 kinderen. Wij wonen in Hoogkarspel. Ik houd erg van lezen en fotograferen en ik maak ook graag een lange wandeling in het bos of op het strand. Vanaf 2002 werk ik op de Tandem en vanaf dit schooljaar geef ik les aan groep 3/4. Maandag en dinsdag zijn mijn vaste werkdagen en ben ik te vinden bij de Kiwi’s. Ik zit in de M.R. omdat ik het leuk vind om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van school en om mee te kunnen denken over de toekomst. Het is interessant om met z’n allen de belangen van school, personeel en ouders zo goed mogelijk te behartigen.


Ellen van der Bij

Mijn naam is Ellen van der Bij en ik vertegenwoordig het team van de Tandem in de Medezeggenschapsraad. Op de Tandem ben ik groepsleerkracht van de Dingo’s (7-8) en daarnaast ben ik ook bovenbouwcoördinator. Schoolse- en bovenschoolse zaken vind ik erg interessant en ik wil graag samen met de ouders nadenken over het beleid van de school. 


Saskia Roukema

Ik wil mij graag voorstellen; Ik ben Saskia Roukema, leerkracht van de bovenbouw op Montessorischool “De Flierefluiter”. Op de donderdag verzorg ik “de buiten de klas dag voor mijn collega’s”. Op deze dag kunnen de leerkrachten buiten de klas administratief werk of voorbereidend werk voor de klas doen terwijl ik de dag draai met de klas. Voor mij een mooie en leuke afwisseling, maar zo leer ik ook alle kinderen van onze school kennen en zie ik de doorgaande Montessori lijn bij ons op school. Door nu ook in de MR aanwezig te zijn hoop ik het contact tussen ouders, leerkrachten, directie en het bestuur te versterken. Voordat ik op De Flierefluiter kwam werken heb ik bijna 10 jaar in het buitenland (Hong-Kong, Singapore en London) gewoond samen met mijn man en twee dochters. Ik ben sinds oktober 2016 werkzaam op de Flierefluiter.


 

Melanie Hoogendam

Ik ben Melanie Hoogendam, 29 jaar, en ik werk als leerkracht op Montessorischool de Flierefluiter in Zwaag. Daar sta ik fulltime voor de klas en heb ik tot nu toe van bijna alle groepen mogen leren en genieten. Ik ben op dit moment 6 jaar werkzaam op de Flierefluiter. Sinds het schooljaar 2022-2023 zit ik bij de MR als leerkrachtgeleding om zo de leerkrachten van de Flierefluiter te vertegenwoordigen. Ik hoop als fulltime leerkracht met de kennis van onze school op een juiste manier mee te kunnen beslissen met de vraagstukken en verantwoordelijkheden die ons als medezeggenschapsraad worden toevertrouwd. Samen willen wij natuurlijk zorgen voor een zo optimaal mogelijke plek voor iedereen bij ons op school.

Sonja Bosch-Evers

Ik ben Sonja Bosch-Evers, moeder van Jurgen (Kakatoes) en Rogier (Kolibries). Ik hou van wandelen, edelsmeden, schrijven en ben graag op pad met mijn mannen in het kader van ‘Pluk de dag!’ Daarnaast heb ik mijn eigen praktijk voor oefentherapie Cesar en slaapoefentherapie in Amsterdam en Hoorn. Op de Flierefluiter ben ik ook actief voor de biebcommissie. Ik zet mij graag in voor onze school en vind het belangrijk om alle kinderen en leerkrachten op school te kennen.
Voor wat betreft de MR vind ik het belangrijk dat iedereen (kinderen, ouders en team) zich veilig voelt en met plezier naar school gaat. En dat we samen zorgen voor een fijn leerklimaat: “It takes a village to raise a child.” Ik kom graag in contact met ouders met goede ideeën, dus laat je horen als je denk dat iets anders/beter kan!

 

Linda Koekkoek

Sinds kort ben ik, Linda Koekkoek, lid van de medezeggenschapsraad (MR). Ik ben moeder van twee dochters, Emma en Julia. Zij hebben het allebei erg naar hun zin op de Flierefluiter. Iedereen wil een goede toekomst voor zijn of haar kinderen. Een goede basis wordt mede gelegd op de basisschool. Het is enorm belangrijk om nu te investeren in goed onderwijs en in een veilige omgeving voor kinderen waarin ze kunnen opgroeien en dat iedereen op zijn eigen niveau het beste uit zichzelf kan halen. Naast dat kinderen op school veel moeten leren brengt een kind een groot en belangrijk deel van de kindertijd op school door. De MR behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel. Binnen de medezeggenschapsraadsraad kan ik meedenken over de belangrijke punten van de school zoals plannen, beleid en personeel. Wat is het beste voor de Flierefluiter en haar leerlingen? Er liggen veel uitdagingen in het onderwijs en binnen de MR probeer ik een steentje bij te dragen aan de toekomst(plannen) van de Flierefluiter en haar leerlingen. Ik kijk er enorm naar uit om hieraan te mogen bijdragen.
Wil je iets weten over de medezeggenschapsraad of heb je ideeën of tips voor de school waarvan je denkt dat dit onderwerpen zijn waarmee de MR iets mee zou moeten doen? Schroom dan niet om mij aan te spreken op het schoolplein en om deze ideeën voor te leggen!

 

Nathalie Conijn

Ik ben Nathalie, moeder van Raphael (Kiwi’s) en Rosalie (Kookaburra’s) Conijn op de Tandem en volgend schooljaar zal ook mijn jongste dochter Florine volgen. Zelf ben ik werkzaam op een middelbare school in Hoorn als docent Engels/FLE, maar daarnaast vervul ik ook de rol van Platformvoorzitter, wat kortgezegd onze locatie MR vervangt. Vanuit deze rol werd mijn nieuwsgierig aangewakkerd naar de beleidsvoering op de basisschool. Ik wil mezelf omschrijven als slagvaardig en positief kritisch en hoop hiermee een goede bijdrage te kunnen leveren in de MR. Mocht je vragen hebben over de besluitvorming van zaken of heb je onderwerpen die je graag in gebracht zou zien, spreek me dan gerust aan!

Selma Zaghow

Ik ben Selma, de moeder van Faris (Koala’s) en Nadim (Wombats) Zeevalking op de Tandem. Ik ben lid geworden van de MR omdat ik het interessant vind om een kijkje te nemen in wat voor beleid de school heeft en hoe de zaken worden besloten. Ik hoop daar ook een bijdrage aan te kunnen leveren. Ik werk zelf als Onderwijscoördinator op een Universiteit. Kom gerust op het schoolplein naar me toe als er dingen zijn waarvan je graag wil dat ze besproken worden in de MR.