Montessori peuterklas en BSO

De Flierefluiter: Montessorischool en kinderopvang
In samenwerking met Kinderopvang Berend Botje biedt Montessorischool De Flierefluiter onderwijs en opvang aan kinderen. Berend Botje biedt in basisschool De Flierefluiter peuteropvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 12 jaar

Peuterspeelgroep Berend Botje De Flierefluiter
De werkwijze op peuterspeelgroep De Flierefluiter sluit aan op die van onze school. Berend Botje gaat er vanuit dat elk kind van nature nieuwsgierig is en de wereld om zich heen wil ontdekken. Ze willen uit zichzelf onderzoeken, ontdekken en leren. Dat wordt gestimuleerd samen met de andere kinderen op de groep, want kinderen leren het meeste van elkaar.

Deze peuterspeelgroep (voorheen peuterspeelzaal) van Kinderopvang Berend Botje werkt nauw samen met onze school, met name met de kleuterklas, en neemt de uitgangspunten van het Montessori onderwijs mee in de dagelijkse invulling van de activiteiten. Zo hebben alle kinderen hun eigen tafeltje en plantje die zij gedurende het schooljaar verzorgen. En krijgen zij bij activiteiten ook regelmatig hulp van kleuters, want leren doe je samen!

Bij Peuterspeelgroep De Flierefluiter kunnen peuters dus al jong kennis maken met onze school, voor zij echt naar school gaan. Wist je dat kinderen die naar de peuterspeelgroep gaan de overstap naar de basisschool makkelijker maken?

De peuterspeelgroep is gevestigd achterin de school, heeft een eigen lokaal en is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Wil je meer weten over de mogelijkheden of eens binnen kijken? Kijk dan eens op de website.

Buitenschoolse opvang Berend Botje De Flierefluiter
Hoe fijn is het voor je kind dat het voor en na schooltijd opgevangen kan worden in een vertrouwde omgeving? Kinderopvang Berend Botje biedt in Montessorischool De Flierefluiter ook buitenschoolse opvang (bso). De medewerkers zorgen dat je kind na schooltijd een onvergetelijke tijd beleefd en ondernemen leuke activiteiten met de kinderen. De kinderen kunnen ook buiten heerlijk spelen op het voor hun bekende schoolplein en voetbal- en basketbalveldje tegenover de school. Wil je meer weten over de bso van Berend Botje of eens rond kijken? Kijk dan op de website.

Heeft u interesse in de peuterspeelgroep of in de buitenschoolse opvang? Contact opnemen kan altijd via het contactformulier.