Welkom op de website van Montessorischool De Flierefluiter.

Ruim 25 jaar geleden zette ik mijn eerste stappen als professional in het basisonderwijs. In 25 jaar is veel veranderd, vakinhoud, inspectie-eisen, procedures en leerkrachtvaardigheden, allemaal zaken die zich blijven ontwikkelen. Mijn hart voor kinderen, hun ouders en mijn collega’s is echter altijd op dezelfde wijze blijven kloppen. Wat is gebleven, is het werken vanuit verbondenheid, met plezier en vertrouwen.

Op onze school is sociale veiligheid een heel groot goed. Net als het hebben van begrip en compassie voor elkaar. We zijn allemaal anders en toch samen, is ons motto. Omdat wij een kleine school zijn, zijn wij ook écht samen. Bij ons op school hoort, ziet en voelt u dat wij een veilige, overzichtelijke en hechte gemeenschap vormen.
Binnen die gemeenschap werken wij vanuit het gedachtengoed van Maria Montessori. Onze school is een oefenplaats zowel voor de cognitieve- als de sociale vaardigheden. We verenigen de sterke kanten van de Montessorididactiek met moderne inzichten. We vullen ons Montessori onderwijs aan door gebruik te maken van methodes voor rekenen, taal en lezen. Wij volgen de ontwikkeling van onze kinderen met valide toetsen en individuele leerlijnen. Wij geven onze kinderen de gelegenheid om letterlijk ‘te doen’. Want wij zijn overtuigd van wat Maria Montessori zei: leer mij het zelf te doen. Wij hechten grote waarde aan het ontwikkelen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dit doen wij bijvoorbeeld door de kinderen een grote mate van keuzevrijheid te geven. Echter, deze vrijheid is nooit grenzeloos. Vrijheid in gebondenheid noemen wij dat. Leest u op onze website ook hoe wij werk maken van een veilige school met De vreedzame School en de M5-meldknop waarmee wij goed zicht houden op hoe onze leerlingen zich op onze school voelen.

Er is nog veel meer te vertellen over onze fijne school. Kijk gerust rond op onze website of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Ik vertel u graag over onze school en tijdens de rondleiding kunt u zelf de goede sfeer op school ervaren. Een rondleiding door één van onze bovenbouw leerlingen behoort ook tot de mogelijkheden.

Maak een afspraak en kom onze school ervaren. Ik leid u met veel plezier rond.

Vriendelijke groet,

Patricia Meyer

Resultaten tevredenheidsmeting

klik op de afbeelding om te vergroten

Wat zeggen anderen over ons?

De Flierefluiter heeft een team dat op enthousiaste en intensieve wijze samenwerkt. Het team heeft een sterke en goede visie; er staat een stevig team.

Nederlandse Montessori Vereniging

Tekenend is de respectvolle wijze waarop leraren en leerlingen met elkaar omgaan. In de groepen heerst een goed pedagogisch klimaat.

Onderwijsinspectie

Je herkent een leerling, die van de Montessorischool gekomen is, aan de zelfstandige en goede werkhouding. Zij kunnen goed plannen en houden rekening met een ander.

Collega's uit het voortgezet onderwijs

Wij zijn een gedreven, professioneel team met grote inzet voor en betrokkenheid bij onze kinderen.

Leerkrachten van onze school

De juffen doen het goed doen en ze geven duidelijke instructie. Ze helpt je als je haar hulp nodig hebt en je krijgt leuke opdrachten. En alle juffen doen aardig tegen alle kinderen.

Een leerling van onze school

Mijn dochter gaat met plezier naar school. ik merk dat andere leerkrachten en de directrice haar bij naam kennen en ook kinderen uit de midden- en bovenbouw kennen haar. Dit is voor mij een belangrijke graadmeter om te bepalen of het goed gaat. Daarnaast heb ik persoonlijk altijd goede contacten met de leerkrachten of directrice als dit nodig was.

Een ouder van onze school

~

ONS SCHOOLLIED

Flieh, flah, Flierefluiter. Onze school is fijn.
We leren hier dat veren best verschillend mogen zijn.

Iedereen die weet wel wat.
Ik help jou. Jij helpt mij.
Iedereen die hoort erbij
op De Flierefluiter.
Op De Flierefluiter.

Flieh, flah, Flierefluiter. Lekker aan het werk.
Je hoeft het niet alleen te doen, want samen staan we sterk.

Ik kan dit. Jij kan dat.
Iedereen die kan wel wat.
Ik help jou. Jij helpt mij.
Iedereen die hoort erbij
op De Flierefluiter.
Op De Flierefluiter.
Op De Flierefluiter.
Op De Flierefluiter.

~