Interne begeleider

Interne begeleider

Als interne begeleider van De Flierefluiter ben ik verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Ik heb coördinerende en begeleidende taken. Zo begeleid ik leerkrachten op allerlei terreinen. Ik coach de leerkrachten bij het werken in de klas. Dit kan ik doen door te filmen en met deze beelden samen te reflecteren op het handelen van de leerkracht. Ik kan dit ook doen zonder camera, met een reflecterend gesprek.

Ik observeer kinderen in de klas. Een observatie van een kind is vaak gericht op werkhouding of gedrag. Het verdiepen in de interactie tussen leerkracht en leerling kan ook een insteek zijn. Indien nodig doe ik een onderzoek, u kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een taal- of rekenonderzoek.

Naar aanleiding van de 2-jaarlijkse Cito-toetsen bespreek ik de vorderingen van de kinderen met de leerkracht en de directeur. We kijken naar de groepsplannen en eventuele individuele plannen.

Door het jaar heen zijn er 5 ondersteuningsteams (OT’s) waar ik deel van uitmaak. Ik vraag het bijbehorende groeidocument aan en vul dit zoveel mogelijk in, waarna de leerkracht het aanvult en het met de ouders doorneemt.

Observaties, onderzoeken, leesgroepjes, alles vindt plaats in overleg met de leerkracht(en). Uiteindelijk heeft zij de kinderen in de klas!