De Medezeggenschapsraad

Een school heeft een bestuur, maar er is in de schoolorganisatie ook een medezeggenschapsraad (MR). In de MR komen ouders en leerkrachten samen om mee te beslissen over de gang van zaken op school. Ouders en leerkrachten krijgen hier inzicht in de bestuurlijke gang van zaken op school. De MR praat mee over beslissingen van de school.

Naast dat de MR meepraat, is de school ook verplicht om instemming of advies te vragen voordat er een besluit genomen kan worden. Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht. De MR kan hiermee zelf voorstellen doen, bijvoorbeeld voor verbetering of verandering in de school.

De MR speelt een belangrijke rol in het schoolbeleid, ze bevordert openheid en onderling overleg, ze waakt tegen discriminatie en voor gelijke behandeling en houdt contact met de achterban van ouders en personeel.

 

Tandem en Flierefluiter samen

Jenaplanschool de Tandem en Montessorischool de Flierefluiter hebben samen een bestuur en daarom ook samen een MR. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten van elke school.

Voor meer informatie over, onder andere, de medezeggenschapsraad kunt u bijvoorbeeld terecht op:

www.oudersonderwijs.nl

 

Jaarplanning

Woensdag 12-09-2018, Flierefluiter

Maandag 15-10-2018, Tandem

Woensdag 21-11-2018, Tandem

Maandag 25-02-2019, Flierefluiter

Maandag 08-04-2019, Tandem

Woensdag 03-07-2019, Flierefluiter

 

 

 

Onderstaand stellen de leden van de MR zich aan u voor:

 

Yildiz Jonkers

 Ik ben Yildiz Jonkers, moeder van Milla en Fiene. Milla is een Koala en zit in groep 4 en Fiene is een Wombat in groep 1 (op de Tandem). In het dagelijks leven werk ik als Communicatieadviseur bij de gemeente Medemblik en als Coördinator Crisiscommunicatie bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Omdat ik het leuk vind om mee te praten over het beleid op de school van mijn kinderen, heb ik me vorig jaar verkiesbaar gesteld voor de MR. Sinds augustus ben ik voorzitter van de MR. 

 

Saskia Hendriks 

Ik ben Saskia Hendriks en ik zit sinds dit schooljaar in de MR. In 2008 verhuisde ik met mijn gezin van Oosthuizen naar Hoorn. Mijn kinderen Tobias en Zahra zijn toen na de zomervakantie op de Tandem begonnen. Tot mijn grote verrassing was er een vacature vrij en stond ik hier een maand later voor de klas. Ik heb voornamelijk gewerkt in groep 1/2. Sinds vorig schooljaar werk ik bij de Wallaby’s, groep 5/6 en begeleid ik momenteel één keer per week de KEA-groep. Ik werk met veel plezier op de Tandem. Ik hoop dat ik vanuit de MR ook vanuit een andere hoek een positieve bijdrage kan leveren.

 

Yolanda van de Klundert

Mijn naam is Yolanda van de Klundert en ik ben moeder van Amy (7) en Liam (4), beiden gaan met veel plezier naar school op de Tandem.

Ik werk parttime als hoofd administratie bij een machinefabriek in Amsterdam. Omdat het mij een mooie manier lijkt om ook mijn steentje bij te dragen voor de school, ben ik lid geworden van de MR.  

 

Marjolein Haanstra

Mijn naam is Marjolein Haanstra en ik ben 47 jaar oud. Ik ben getrouwd met Diederic en wij hebben samen 3 kinderen: Anne van 20, Koen van 17 jaar en Mirte van 15 jaar oud. Wij wonen in Hoorn. Thuis hebben we ook nog 2 katten en sinds anderhalf jaar een hond. Ik houd erg van lezen en fotograferen en ik maak ook graag een lange wandeling in het bos of op het strand. 

Ik ben begonnen met werken als leerkracht in 1996 in Purmerend. Vanaf 2002 werk ik op de Tandem en de laatste jaren geef ik met veel plezier les aan groep 5/6. Maandag en dinsdag zijn mijn vaste werkdagen en ben ik te vinden bij de Wallaby’s. Ik zit in de MR

omdat ik het leuk vind om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van school en om mee te kunnen denken over de toekomst van de school. Het is interessant om met z’n allen de belangen van school, personeel en ouders zo goed mogelijk te behartigen.  

 

Jan van Assema

Mijn naam is Jan van Assema, vader van Melanie (Flamingo`s) en Stijn (Kolibries). In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Teamleider bij Staatsbosbeheer voor twee verschillende teams van in totaal 16 Boswachters in het zuidelijk deel van NoordHolland. Daarnaast volg ik een deeltijd Bachelor in de Bedrijfskunde en ben ik bestuurslid bij MAK Blokweer. Sinds begin dit schooljaar ben ik lid van de MR namens de oudergeleding op de Flierefluiter. Als MR-lid wil ik een positieve bijdrage leveren aan een prettig leerklimaat en de ontwikkeling van de kinderen op de Tandem en de Flierefluiter. Terugkijkend op de eerste paar maanden, die met name op de Flierefluiter hectisch startte, ben ik blij om te constateren dat zowel de personeels- als ouder geleding, maar ook bestuur directie en MR elkaar goed weten te vinden. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, spreek mij dan aan of stuur een e-mail aan de MR. 

 

Debby van Weerdenburg

Mijn naam is Debby van Weerdenburg. Ik zit in de MR als vertegenwoordiging van de leerkrachtengeleding van Montessorischool de Flierefluiter.

Op de Flierefluiter ben ik 4 dagen in de week werkzaam als groepsleerkracht in de middenbouw. Daarnaast  ben ik 1 dag in de week werkzaam als ICT-coördinator op zowel de Flierefluiter als de Tandem.

 

Anne Kuipers

Namens de ouders van de Flierefluiter ben ik deel van de MR.

Ondertussen heb ik ruim 8 jaar ervaring als ouder van een kind op de Flierefluiter. Mijn zoon Sigurd (10) zit in klas Haviken. Door mijn jongens heb ik de mooie en lastige kanten van onderwijs aan kinderen met een rugzak mogen ervaren. 

Na werkzaam geweest te zijn in het onderwijs, de bibliotheek en cultuur educatie, studeer ik nu weer en zoek ik naar een geschikte baan. Gelukkig heb ik ook nog tijd over voor hobby’s. Ik ben lid geworden van de MR omdat ik op die manier wil bijdragen aan het welzijn van de school.