Onze Leerkrachten

Het team van Montessorischool De Flierefluiter bestaat uit:

  • Directeur: verantwoordelijk voor de algemene leiding van de school. Zij is verantwoordelijk voor het onderwijskundig-, personeels- en financieel beleid.
  • Interne begeleider (ib'er): verantwoordelijk voor de ”zorg op maat” voor alle kinderen.
  • Zorgondersteuner: begeleidt kinderen met  specifieke onderwijsbehoeften.
  • De leerkrachten: begeleidt alleen of samen met de duo-partner de klas die bestaat uit verschillende jaargroepen.
  • Bouwcoördinator: coördineert en bewaakt de ontwikkelingen binnen één bouw (onder-,midden- of bovenbouw).
  • Vakleerkracht bewegingsonderwijs: verzorgt de gymlessen van groep 3 t/m 8 en coördineert deelname aan buitenschoolse sportactiviteiten.
  • managementassistent: ondersteunt de directie met diverse taken .
  • Conciërge: verantwoordelijk voor de huishoudelijke zaken van de school, klein onderhoud, toezicht etc.